System Monitorowania Alarmów NEMROD
System Monitorowania Alarmów CENTURION
System Monitorowania Alarmów LEGION
Radiopowiadomienie GSM
System NOKTONET
System Monitorowania Alarmów NOKTON-ISDN
ELEMENTY WSPÓLNE SYSTEMÓW
Nowe rozwiązania w torze GSM NOKTON
Nadajnik typu NGSM2 nowego typu
Tor telefoniczny
System SR3
 
Nadajnik typu NGSM2 nowego typu
Wprawdzie od strony wyglądu zewnętrznego nadajnik GSM typu NGSM2, nie uległ zmianie, tym niemniej począwszy od wersji 2v7 funkcjonalnie jest zupełnie innym urządzeniem. Dla odróżnienia wprowadzamy nazwę: NGSM2CLIP.
Posiada 8 wejść. Ma możliwość pracy jako prosta centralka alarmowa. Umożliwia podłączenie: zasilania czujek, akumulatora, transformatora sieciowego, syreny i sygnalizacji uzbrojenia/rozbrojenia, a także zewnętrznego urządzenia sterowanego z poziomu stacji monitorującej.
Całkowicie zmienił się sposób programowania. Obecnie do tego celu służy program NGSMProgCLIPxxx.exe (gdzie xxx oznacza kod wersji programu) i programator MAXIM. Nadajnik może przesyłać zarówno uzbrojenia/ rozbrojenia jak i ALARM/AWARIĘ w postaci CLIP i współpracować z jednym bądź dwoma odbiornikami stacji monitorującej. Obecnie jako odbiornik, bądź odbiorniki, może być stosowany moduł FASTRACK 1306B.
W związku z tym na stronie zamieszczamy zarówno plik programu programatora, tj. NGSMProg.exe w najnowszej wersji, aktualną instrukcję obsługi, a także przykładowe pliki nastaw NGSM2CLIP użytych jako centralka alarmowa i jako urządzenie przekazujące informacje z zewnętrznej centralki alarmowej.
Pliki do pobrania
Instrukcja nadajnika GSM typu NGSM2v5
Programator nadajnika NGSM2CLIP
Nastawy: NGSM2CLIP jako centralka alarmowa.
Instrukcja odbiornika typu OGSM2
Instrukcja NGSM2CLIP (NGSM2v7 lub wyższa).
Nastawy: NGSM2CLIP współpracujący z obcą centralką
Deklaracja zgodnosci NGSM
Instrukcja nadajnika GSM typu NGSM2v6
www.replikizegarkow.com.pl
  strona główna | o firmie | pomoc | cennik | aktualności | mapa strony | kontakt