System Monitorowania Alarmów NEMROD
System Monitorowania Alarmów CENTURION
System Monitorowania Alarmów LEGION
Radiopowiadomienie GSM
System NOKTONET
System Monitorowania Alarmów NOKTON-ISDN
ELEMENTY WSPÓLNE SYSTEMÓW
Nowe rozwiązania w torze GSM NOKTON
Tor telefoniczny
System SR3
 
Radiopowiadomienie GSM
Radiopowiadomienie GSM

Radiopowiadomienie GSM

Nadajnik NGSM2 z modułem Wismo Quik 2406B

Nadajnik NGSM2 z modułem Wismo Quik 2406B

System o nazwie: "Radiopowiadomienie GSM" przeznaczony jest dla odbiorcy indywidualnego, np. dla właściciela domku letniskowego chcącego zapobiec kolejnemu włamaniu podczas jego nieobecności.
W przypadku wywołania alarmu w obiekcie, na numer telefonu zaprogramowany w urządzeniu, przesyłane są SMS-y o zaprogramowanej treści, np.: WŁAMANIE, SABOTAŻ, BRAK SIECI itd.
Impulsy kontrolne są wysyłane jako CLIP, tzn. centralka w obiekcie dzwoni do Użytkownika w programowanych odstępach czasu i rozłącza się. To rozwiązanie zapewnia bezpłatną kontrolę łącza. Istnieje również możliwość zaprogramowania kontroli łącza przy wykorzystaniu SMS.

Programowanie.
Programowanie odbywa się w prosty sposób przy pomocy przewodu programatora MAXIM, produkcji naszej firmy z poziomu aplikacji HYPER TERMINAL, dostępnej w WINDOWS.

Funkcja Centralki Alarmowej.
"Radiopowiadomienie GSM" oprócz części nadawczej zawiera w sobie centralkę alarmową.
Jej podstawowe parametry:

Wejścia:
1) Pięć linii dozorowych, oznaczonych cyframi od 1 do 5,
2) Jedna linia, oznaczona jako "N", od: "Napad"- 24-godzinna "cicha", tzn. jej naruszenie nie powoduje uruchomienia syreny.
3) Jedna linia, oznaczona jako "S", od: „Sabotaż”- 24-godzinna "głośna". Naruszenie tej linii uruchamia syrenę,
4) Wejście "A". Zwarcie tej linii z masą włącza w dozór linie: od 1 do 5 .

Wyjścia:
7) „VSENS”- wyjście zasilania czujek.
8) „REL”- styki przekaźnika sterowanego zdalnie,
9) „SIREN”- wyjście sygnalizatora,
10) „ARMED”- wyjście sygnalizujące, czy obiekt jest uzbrojony (przy pomocy zmiany stanu wejścia: „A”).

Ponadto urządzenie posiada wbudowany zasilacz sieciowy z funkcją ładowania repliki zegarków akumulatora buforującego zasilanie oraz system kontroli napięcia sieciowego.
Pliki do pobrania
Instrukcja obsługi nadajnika- centralki "Radiopowiadomienie GSM"
Plik programatora, wersja: 1v9
Instrukcja nadajnika GSM typu ngsmUNI v.1
Programator NGSMProg-Uni wersja 2v2
Deklaracja zgodnosci NGSM
Aktualna instrukcja NGSM-2
Instrukcja nadajnika GSM typu NGC1 v1
Sterownik USB NGSM-Uni
www.replikizegarkow.com.pl
  strona główna | o firmie | pomoc | cennik | aktualności | mapa strony | kontakt