System Monitorowania Alarmów NEMROD
System Monitorowania Alarmów CENTURION
System Monitorowania Alarmów LEGION
Nadajnik NR5-MAXIM MULTI
Nadajnik NR5-MAXIM
Radiopowiadomienie GSM
System NOKTONET
System Monitorowania Alarmów NOKTON-ISDN
ELEMENTY WSPÓLNE SYSTEMÓW
Nowe rozwiązania w torze GSM NOKTON
Tor telefoniczny
System SR3
 
System Monitorowania Alarmów LEGION
System LEGION jest naszym nowym systemem monitorowania alarmów drogą radiową wykorzystującym zakres UHF. Nadajnik systemu pomyślnie przeszedł badania w Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności wg. norm EN 300 113-1 i EN 300 113-2 i uzyskał POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI nr 154/2004. Elementy sprzętowe systemu posiadają również deklarację zgodności producenta i są oznaczone znakiem CE.
W skład systemu wchodzą:
-nadajniki umieszczane z chronionych obiektach,
-odbiornik stacji monitorującej,
-transkoder- urządzenie pośredniczące w przekazywaniu sygnałów z odbiornika do komputera,
-retransmitery- urządzenia w znacznym stopniu rozszerzające zasięg działania systemu,
Do stworzenia systemu jako całości konieczny jest również komputer klasy PC z oprogramowaniem stacji mnitorującej, bądĽ rozszerzenie istniejącego oprogramowania o obsługę nowego systemu.
Elementy systemu mają wygląd zbliżony do odpowiednich elementów systemu CENTURION, produkcji naszej firmy. zasadnicza różnica polega na innym zakresie fal, w którym pracuje system (400MHz do 470MHz)oraz innej zasadzie kodowania sygnału, co powinno skutkować osiąganiem dalszego zasięgu. Do celów ochrony mienia udostępniane są kanały z zakresu 433,92MHz.
Pliki do pobrania
Potwierdzenie zgodnosci NR5 a
Potwierdzenie zgodnosci NR5 b
Instrukcja nadajnika NR5-MAXIM. Wersja oprogramowania 7vxx i 8v4x.
Deklaracja zgodnosci NR5
Instrukcja nadajnika NR5-MAXIM MULTI. Wersja oprogramowania 7vxx i 8v4x.
Instrukcja Retransmitera UNI LEGION
www.replikizegarkow.com.pl
  strona główna | o firmie | pomoc | cennik | aktualności | mapa strony | kontakt