System Monitorowania Alarmów NEMROD
System Monitorowania Alarmów CENTURION
System Monitorowania Alarmów LEGION
Radiopowiadomienie GSM
System NOKTONET
System Monitorowania Alarmów NOKTON-ISDN
ELEMENTY WSPÓLNE SYSTEMÓW
Nowe rozwiązania w torze GSM NOKTON
Tor telefoniczny
System SR3
 
System NOKTONET
Nadajnik/odbiornik systemu NOKTONET.

Nadajnik/odbiornik systemu NOKTONET.

Nie ryzykując pomyłki można stwierdzić, że Internet jest medium transmisyjnym, do którego należy przyszłość. Jednocześnie w chwili obecnej jego wykorzystanie do transmisji sygnałów alarmowych budzi wiele uzasadnionych obaw. Przede wszystkim przyłączenie komputera stacji monitorującej stwarza ryzyko „wycieku danych”, zainfekowania komputera różnej maści wirusami itd. Także dostępność tego toru transmisyjnego jest zmienna i trudna do oszacowania. Przystępując do projektu, którego celem było wykorzystanie Internetu do transmisji sygnałów alarmowych mieliśmy to na uwadze. W efekcie powstał system NOKTONET, który wykorzystuje zalety Internetu, unikając negatywnych rezultatów jego zastosowania.
Pierwszymi urządzeniami systemu NOKTONET, które wprowadzamy do produkcji, są nadajnik i odbiornik. Oczywiście system zapewnia łączność dwustronną, więc określenia: "nadajnik" i "odbiornik" mają charakter umowny.
Nadajnik internetowy NOKTONET jest urządzeniem przeznaczonym do transmisji sygnałów monitorowania alarmów jednego z systemów firmy NOKTON za pośrednictwem sieci internetowej do odbiornika internetowego systemu NOKTONET. Przy wykorzystaniu tych elementów możliwe jest stworzenie zdalnej stacji monitorującej, retransmitera internetowego, bądź retransmitera radiowo-internetowego o bardzo ciekawych właściwościach. W tym rozwiązaniu sygnały z retransmitera do stacji bazowej przesyłane są przy wykorzystaniu szyfrowanego strumienia danych poprzez Internet do stacji bazowej, a jeśli z jakichkolwiek powodów transmisja internetowa ulegnie przerwaniu lub dłuższemu opóźnieniu,- nadajnik radiowy retransmitera podejmuje pracę zastępując Internet na czas awarii. Oczywiście przy odległościach przekraczających możliwości łącza radiowego możliwa jest także praca wyłącznie toru internetowego. Dzięki temu odciąża się tor radiowy, zachowując jednocześnie możliwość jego użycia w sytuacji kryzysowej.
Transmisja pomiędzy urządzeniami jest szyfrowana, dzięki czemu odporna na wszelkie próby zakłócania bądź podstawiania fałszywego sygnału. Ponadto komputer stacji monitorującej nie ma bezpośredniego połączenia z Internetem (wskazane jest, aby w ogóle nie posiadał karty sieciowej), dzięki czemu nie istnieje możliwość jego zainfekowania, kradzieży danych, zakłócenia bądź uszkodzenia programu stacji monitorującej.
System NOKTONET umożliwia zestawienie łącza pomiędzy transkoderem lub retransmiterem systemów NEMROD lub CENTURION. Przesyłanie sygnałów z wykorzystaniem Internetu w systemie LEGION (400MHz) jest możliwe wyłącznie przy pomocy urządzeń systemu NOKTONET 400.
Pliki do pobrania
NOKTONET 400 - Instrukcja skrócona
Program konfiguracyjny NOKTONET
NOKTONET Instrukcja programowania
www.replikizegarkow.com.pl
  strona główna | o firmie | pomoc | cennik | aktualności | mapa strony | kontakt