Liczne braki łączności, pojawiające się w miarę rozrostu systemu.
Metoda wykrywania wzbudzonego nadajnika.
Problem pustych transmisji po łączu telefonicznym.
Przystosowanie centralek do pracy w silnym polu w.cz.
Puste transmisje po linii telefonicznej - wyniki badań.
Puste transmisje po łączu telefonicznym- następna przyczyna.
 
Pomoc

W celu zbadania przyczyny pustych transmisji połączu telefonicznym przy użyciu formatu Contact ID, przeanalizowaliśmy sygnały z dostępnego do badań obiektu. W obiekcie tym zainstalowana była centralka produkcji DSC typu 4020. Sygnały z niej wysyłane nie docierały do centrum monitoringu, o ile ustawiony był format Contact ID.
Po przekierowaniu sygnałów do stanowiska pomiarowego w naszej firmie (tzn. jako centrum monitorowania ustawiony był jeden z telefonów firmy NOKTON) okazało się, że sygnał wysyłany przez centralkę jest ok. 5-krotnie słabszy od wysyłanego przez centralkę CA64 produkowaną przez firmę SATEL, a także w tym samym stopniu słabszy od sygnałów DTMF generowanych przez klawiaturę aparatu telefonicznego podłączonego w miejsce centralki.
W tym miejscu wyjaśnię, że format Contact ID jest przesyłany przy użyciu sygnałów DTMF, czyli sygnałów tego samego typu jak te, które są generowane np. przy wybieraniu sygnału przy pomocy klawiatury telefonu. Do ich odbioru służą (zarówno w aparatach telefonicznych jak i w naszych odbiornikach sygnałów telefonicznych, także we wcześniej produkowanych przez naszą firmę tzw. kartach telefonicznych) specjalizowane układy. Sprawdzaliśmy wpływ wzmocnienia sygnału odbieranego na poprawność jego dekodowania i, niestety, okazało się, że każde odstępstwo od typowej aplikacji powoduje pogorszenie dekodowania a nie polepszenie, jak się tego spodziewaliśmy. Natomiast wersja centralki, którą użyliśmy do badań miała jakiś potencjometr regulacyjny umieszczony w pobliżu obwodów wejściowych linii telefonicznej i regulacja przy użyciu tego potencjometru dawała pewną poprawę dekodowania. Niestety, wprawdzie sygnał zaczął docierać do naszej firmy, lecz po przekierowaniu go do stacji monitorującej nadal nie był rozpoznawalny przez tamtejszy odbiornik. Na dodatek zauważyliśmy, że zamknięcie obudowy centralki, a jak się okazało- nawet tylko naciśnięcie przycisku antysabotażowego, powodowało pogorszenie sygnału wysyłanego przez centralkę alarmową.
Założyliśmy też, że przyczyną braku poprawnej transmisji może być nie dotarcie sygnału wysyłanego przez stację w kierunku danej centralki alarmowej. Wprawdzie okazało się też, że jeśli sygnał wysłany przez nasz nadajnik nie dociera do centralki to nawet, jeśli się go wzmocni, to i tak informacja wysyłana przez centralkę raczej nie będzie odebrana przez odbiornik, ale w tym: „raczej” upatruję jedynej szansy na zmniejszenie ilości pustych transmisji, o czym poniżej w punkcie 2) wniosków.
Powyższe uwagi i wnioski dotyczą wprawdzie konkretnej centralki firmy DSC typu 4020 w wersji już nie produkowanej, lecz z dużą dozą prawdopodobieństwa można je rozciągnąć na inne centralki, linie telefoniczne i systemy.
Naszym zdaniem wnioski są następujące:
1) Główną przyczyną tzw. „pustych transmisji” z niektórych obiektów jest niska jakość sygnałów z nich docierających. Za ten stan rzeczy może być odpowiedzialna zarówno sama centralka, jak i linia telefoniczna, a właściwie złożenie tych przyczyn, z tym, że główna wina spoczywa po stronie centralki alarmowej (za tą interpretacją przemawia fakt, że po wyregulowaniu centralki sygnał docierał do naszej firmy a nie docierał do stacji monitorującej).
2) Ponieważ próby modyfikacji odbiornika mające na celu wzmocnienie odbieranego sygnału zakończyły się niepowodzeniem, zmiany po stronie odbiorczej (tj. w odbiorniku sygnałów telefonicznych) mogą dotyczyć jedynie opracowania odbiornika ze wzmocnionym sygnałem tzw. zachęty, czyli sygnałem wysyłanym przez odbiornik w kierunku centralki alarmowej, gdy usiłuje ona przekazać jakąś informację.
Taką wersję odbiornika opracowujemy.
3) W przypadku, jeśli w formacie Contact ID sygnały z jakiegoś obiektu nie docierają, albo generują puste transmisje (tzn. np. obiekt łączy się ze stacją za którymś razem), należy ustawić impulsowe wybieranie numeru stacji i także impulsowy format transmisji sygnału. Aby umożliwić identyfikację numeru, z którego przychodzą puste transmisje, istnieje możliwość zamówienia u operatora (TPSA ew. DIALOG) usługi identyfikacji numeru dzwoniącego. Aby można było ją zrealizować, należy także dysponować urządzeniem umożliwiającym identyfikację. Tego typu urządzenia są do nabycia w sklepach z akcesoriami telefonicznymi. Produkuje je np. firma VERIS, tel. 22/834 43 42, strona internetowa: http://www.veris.com.pl. Koszt urządzenia o nazwie: CALLER ID-150, produkcji tej firmy, to ok. 40zł. Koszt usługi zarówno w DIALOGU jaki w TPSA: ok.3zł/mc.
 www.replikizegarkow.com.pl
  strona główna | o firmie | pomoc | cennik | aktualności | mapa strony | kontakt