Liczne braki łączności, pojawiające się w miarę rozrostu systemu.
Metoda wykrywania wzbudzonego nadajnika.
Problem pustych transmisji po łączu telefonicznym.
Przystosowanie centralek do pracy w silnym polu w.cz.
Puste transmisje po linii telefonicznej - wyniki badań.
Puste transmisje po łączu telefonicznym- następna przyczyna.
 
Pomoc

Ustaliliśmy, że część transmisji odbywających się po łączu telefonicznym nie dochodzi do skutku i jest wielokrotnie powtarzana, co wiąże się z dodatkowymi, zbędnymi kosztami. Zjawisko to może mieć proste wyjaśnienie. Mianowicie jeśli system monitorowania jest podłączony do linii telefonicznej w której nie wyłączono usługi powiadamiania o połączeniu oczekującym (często domyślnie włączonej przez operatora), to tego rodzaju powiadomienie, jeśli wystąpi, skutecznie uniemożliwi poprawne przejście transmisji. Środek zaradczy, to oczywiście wyłączenie tej usługi. W tym celu należy do danej linii telefonicznej podłączyć aparat telefoniczny z wybieraniem tonowym a następnie po podniesieniu słuchawki i usłyczeniu sygnału należy wybrać: #43# i odłożyć słuchawkę. Tę procedurę najlepiej wykonać nie tylko w stacji monitorującej, ale również w poszczególnych obiektach. 


W związku z informacjami na temat zakłóceń w pracy centralek alarmowych powodowanych przez nadajniki systemu NEMROD, oraz generowania fałszywych sygnałów alarmowych przez sprawne nadajniki - dokonaliśmy rozpoznania zachodzących zjawisk i opracowaliśmy metodykę ich usuwania.
Większość centralek alarmowych znajdujących się na rynku była projektowana bez uwzględnienia ewentualności pracy w silnym polu w.cz.
Natomiast wszystkie nasze nadajniki nowego typu są identyczne, jeśli chodzi o układy obsługi wejść.
Jeśli nadajnik przesyła sygnał alarmu - oznacza to, że otrzymał z centralki taki sygnał. Przyczyną fałszywych alarmów jest zwykle duży poziom pola w.cz. pochodzący od blisko umieszczonej anteny nadawczej.
Innym obserwowanym efektem jest migotanie klawiatury w momencie pracy nadajnika (wysyłania sygnału kontrolnego bądź alarmowego).
Na tego rodzaju pole szczególnie są narażone centralki alarmowe pracujące w sąsiedztwie anten wewnętrznych nadajników pracujących pełną mocą.
Należy wówczas przedsięwziąć szczególne środki mające na celu zmniejszenie wpływu pola w.cz. na lokalny system alarmowy.
Z doświadczeń przeprowadzonych w naszej firmie wynika, że stosowanie np. przewodów ekranowanych lub kondensatorów blokujących wejścia centralki jest nieskuteczne.

Właściwy skutek przynoszą następujące środki zaradcze:
Rozwiązaniem oczywistym jest redukcja mocy nadajnika oraz/lub wyniesienie anteny powyżej lub poniżej systemu alarmowego.
Jeśli to niemożliwe należy:
1. Zasilać nadajnik bezpośrednio z "+" i "-" akumulatora.
2. Na rdzeniach pierścieniowych o średnicy 20 mm lub 25 mm z materiału F 2001 produkcji POLFER lub podobnych, wewnątrz obudowy centrali - należy nawinąć po trzy zwoje na wszystkich przewodach wchodzących do centralki tzn.:
- przewodach prowadzących do nadajnika (zasilanie i sterowanie),
- przewodach prowadzących od akumulatora do centralki (czarny i czerwony),
- przewodach prowadzących do manipulatora,
- przewodach prowadzących do poszczególnych czujników, a także przewodach telefonicznych.

Uwagi montażowe:
- można stosować tyle rdzeni ile to jest konieczne
- przewody jednego typu np. "+" i "-" zasilania centralki lub wszystkie przewody manipulatora należy nawijać bifilarnie tzn. jednocześnie i w jedną stronę na jednym rdzeniu, przewodach prowadzących do sygnalizatora akustycznego,
- dopuszczalne jest nawinięcie bifilarne kilku przewodów prowadzących sygnały od kilku stref o ile średnica rdzenia na to pozwala,
- należy nawijać trzy zwoje, gdyż mniejsza ich liczba nie tłumi zakłóceń, a większa niepotrzebnie wypełnia rdzeń. Przy stosowaniu materiału innego niż F 2001- optymalna liczba zwojów może być inna.

Zdajemy sobie sprawę, że nawijanie zwojów z przewodów instalacyjnych jest kłopotliwe, lecz w sytuacji, gdy nie można ingerować w konstrukcję centralki - jest to jedyne rozwiązanie, które prowadzi do celu.

Zamówienia na dowolną ilość rdzeni można złożyć faksem.

Rdzenie mają oznaczenie: RP20X12X6 lub 7,5 oraz RP25X15X7,5 lub 9,5.
W obu przypadkach materiał F 2001.
Uwaga! Wszystkie strefy należy programować jako wolne, o czasach > 100 ms. 


Wybierz stronę archiwum: 1 2 3 4
www.replikizegarkow.com.pl
  strona główna | o firmie | pomoc | cennik | aktualności | mapa strony | kontakt